Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Livet ved Bølling Sø
- og omgivende arealer

På sisse sider beskriver jeg mine oplevelser og fund på vandringer langs søen og i de nærmeste småskove, enge og lyngbakker.

Oversigt:

Jeg har ingen ambitioner om at give en udtømmende beskrivelse af naturen. Kun vise glimt af, hvad jeg selv har oplevet, siden jeg flyttede hertil i 2014.

Jeg har henvisninger til websteder om søens kultur- og naturhistorie og udførlige fugleiagttagelser på siden Links.

Klik på billeder for at se dem i fuld størrelse

Bølling Sø

Lidt historie

Efter at moseområdet havde været genstand for omfattende dræning og tørvegravning siden 1870'erne, blev området fredet i 1994, og i 2004 standsede man afvandingen og opdæmmede søen, som hurtigt voksede til 360 ha.

Den tidligere sø fra 1870 var kun på 275 ha, så den nuværende sø er større, end den var, før afvandingen begyndte. Naturen blev i starten skæmmet af en række meget store højspændingsmaster, der førte forbindelsen tværs over søen. Heldigvis blev forbindelsen omkring søen gravet ned og lagt under vandet i 2014-15. Den historie har fået sin egne side: Masterne

Planlæggerne havde forestillet sig omfattende rørskove i den nye sø. Men i stedet kom der dunhammer. Sikkert på grund af surheden.

Et stort antal træer og buske er blevet oversvømmet ved etableringen og rådner langsomt. Det tilfører sammen med tørven store mængder organisk stof til vandet, som derved bliver meget humusholdigt.

Det gør vandet brunt og surt og den lave pH-værdi gør livet svært for dyr med kalkholdige skaller som snegle muslinger og småkrebs.

Før søen blev gendannet
Dette foto fra 2004 viser Bøllingsø Kanal. Billedet er taget i retning som vist med den røde kile på kortet til højre, hvor der nu er sø. Foto venligst udlånt af Allan Jensen.
Søen før og nu
Kanalen viser, hvor store anstrengelser man havde gjort sig for at afvande området. Først som led i den store bevægelse for at skaffe mere landbrugsland, senere for at tørlægge tørvegravene.

Landskabet

Både søen og de omliggende enge, skove og lyngbakker er fredede. Hele området indeholder stor variation i landskaber og biotoper.

De følgende billeder vises nogenlunde "kronologisk" efter årstid, men altså uden hensyn til årstal.

Det starter i det tidligste forår i marts-april, inden det grønne rigtig er begyndt at spire frem.

Klik på billedet for at se fuld størrelse

Forår ved Bøllingsø
Udsigt mod Dværgebakken
Forår ved Bøllingsø Forår ved Bøllingsø
Forår ved Bøllingsø19. april 2014 er de første løvtræer sprunget ud Forår ved Bøllingsø
Forår ved Bøllingsø Forår ved Bøllingsø
Forår ved BøllingsøDe spredte egetræer i bakkerne syd for Bjeldskov dal springer ud sidst i maj Forår ved Bøllingsø
Sommer ved Bøllingsø
Sommer ved BøllingsøDet lille vandområde syd for Femørevejen kaldes Østermosen I hedebølgen i juli 2019 søgte køerne langt ud i vandet for at blive kølet af og undgå bidende insekter
Sommer ved Bøllingsø
I begyndelsen af august begynder lyngen at blomstre
Sommer ved Bøllingsø- og græsserne bliver gule.
Efterår ved Bøllingsø Efterår ved Bøllingsø
Efterår ved Bøllingsø Efterår ved Bøllingsø
En stump af Hærvejen går langs søens østbred
Efterår ved Bøllingsø
Ornitologerne kalder den store eng til højre for Bekkasin-engen. Her har været dobeltbekkasiner hvert år
Efterår ved Bøllingsø
Efterår ved Bøllingsø
I slutningen af oktober dominerer brunt og gult
Efterår ved Bøllingsø
Efterår ved Bøllingsø Vinter ved Bøllingsø
November har det med at være grå og fugtig
Vinter ved Bøllingsø
Dagene bliver korte
Vinter ved BøllingsøI 2016 kom den første frost midt i december. Man aner lige en havørn i toppen af fyrretræerne på øen (klik på billedet)
Vinter ved Bøllingsø Vinter ved Bøllingsø
Søudsigt mod syd fra Dværgebakken 28. jan. 2019
Vinter ved BøllingsøJeg skal tilbage til 2014 for at finde billeder med rigtig sne Vinter ved BøllingsøBjeldskovdal, tæt ved mindepladen for Tollundmanden
Vinter ved Bøllingsø Vinter ved Bøllingsø
Femørevejen
Vinter ved Bøllingsø Vinter ved Bøllingsø
Den nye normalvinter? 6. feb. 2019
Vinter ved Bøllingsø
Den lave aftensol lyser ind under skyerne.
Vinter ved Bøllingsø
4. jan, 2020
STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP