Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Større dyr ved søen

Fugle

Fuglekolonien

De fleste fugle holder til ved sydenden af søen, hvor der er masser af småøer samt - nok så vigtigt - sejl-, fiske- og badeforbud.

Specielt nedenfor "Stenhuset" (også kaldet "Pilotens hus") er der altid et fugleleben. Her går stien i betryggende afstand fra vandet, og der er lækre mudderflader med føde.

En hættemågekoloni sikrer, at der altid er varsling og forsvar, hvis en fjende nærmer sig. Den er dog blevet markant mindre, de senere år.

Her kan man se flere arter af måger, gæs, ænder og svaner året rundt. Der er mange viber og vadefugle i yngle- og træktid. Og altid skarver og fiskehejrer. I småskovene og på hedebakkerne er der mange småfugle. Musvåge, tårnfalk, rørhøg og havørn kommer jævnligt forbi.

Der kommer mange ornithologer til søen året rundt, så man kan altid finde oversigter over både historiske og aktuelle iagttagelser på DOF-basen.

Her er dækningen meget bedre end noget, jeg kan præstere, så jeg tager kun fuglearter med, når jeg har brugbare billeder.

FuglekolonienFoto: 6. okt 2019. Klik på billedet for at se fuld størrelse

En masse småøer sikrer trygge yngle- og sovepladser.

Sangsvanerne

Da jeg startede med at kigge på fugle ved Bølling Sø i 2014, blev jeg ret eksalteret over at opdage, at der ynglede sangsvaner ved søen. Når jeg tjekkede på DOF-basen, var der ingen tidligere iagttagelser herfra.

Jeg troede selvfølgelig, at jeg havde gjort et enestående fund. På det tidspunkt var der kun 3-4 andre ynglelokaliteter i Danmark for denne art.

Først blev jeg meget forundret over, at mine egne indberetninger til DOF-basen forsvandt og blev usynlige. Senere opdagede jeg, at det skyldtes, at man af forsigtighedsgrunde skjulte indberetninger af arter, man anså for sårbare.

Allerede året efter blev denne "usynliggørelse" af ynglende danske sangsvanepar ophævet, og jeg kunne se, at de havde været registreret flere år tidligere end min "opdagelse".

Siden har jeg fulgt dem hvert år, undtagen i årene 2017-18, hvor de af en eller anden grund ikke ynglede, måske fordi parret året inden havde mistet alle ungerne, inden de blev flyveklare.

Om det er samme par, der har genoptaget traditionen, eller det er et nyt par, der har overtaget, er ikke let at vide, når de ikke er ringmærkede.

Om vinteren kan sangsvaner i hundredevis bruge søen som overnatningssted. I stille nætter kan deres stemmer høres langt væk.

Igen i 2021 er de igang med rugningen i juni måned.

Sangsvanefamilien

Fire ællinger d. 31. maj 2019. Klik på billedet for at se fuld størrelse

Sangsvanefamilie
Fire ællinger d. 26. juni 2019. Klik på billedet for at se fuld størrelse

Knopsvaner

Her er knopsvanefamilien med årsunger i gang med aftensmaden i en våge i isen.

Sommerens lille bestand af ynglende knopsvaner vokser ved vintertid til flere hundrede.

KnopsvanefamilieKlik på billedet for at se fuld størrelse

Grågæs

Bølling Sø er et fint ynglested for grågæs, fordi den er omgivet med mange enge med græs, og de mange øer i sydenden giver trygge rastepladser.

I træktiden kan de tælles i tusinder.

GrågæsKlik på billedet for at se fuld størrelse

Havørne

I de senere år har vi mange gange haft længerevarende besøg af et par voksne havørne. Hvis der er mange ænder og vadefugle i sydenden af søen, kan man se en eller begge ørne sidde og holde udkig i toppen af nogle fyrretræer på en ø.

Havørn

Når alle ænder og gæs pludselig flyver op, er der sikkert en havørn i luften et eller andet sted i nærheden.

Her har en af dem fanget en bramgås, som er ved at blive parteret.

Havørn med bytte

Disse to flotte billeder af havørnene ved søen er taget af Poul Erik Feldt, som venligst har stillet dem til rådighed.

Lærkefalk

Disse to fine billeder har jeg lånt af Anders Vadstrup. Jeg har slev set Lærkefalken et par gange jage over søen, men aldrig fået billeder af den.

Den er en fremragende flyver og kan fange guldsmede i flugten.

Lærkefalk

Isfugl

Isfuglen har jeg også set flere gange, men altid flyvende i fuld fart. Her har Anders fanget et billede af den i dunhammerskoven.

Den yngler længere nede af Skygge Å, men ses jævnligt både ved søen og den nyslyngede å.

Spættetræ

Spætter

Der er både gode redemuiligheder og føde til spætter i området. Jeg har ofte set Stor flagspætte. Andre har set Grønspætte.

Spånerne ved dette døde grantræ er dog så store, at det nok er sortspætten, der har været på besøg. Den er både set og hørt af og til i området. Jeg har selv en enkelt gang set den flyve over søen.

Spættetræ

Krybdyr og padder

Markfirben
Dette Markfirben havde problemer med at smutte væk fra plankerne på gangbroen ved Bjeldskov Dal. Firben er ellers meget svære at komme tæt på.

Flere steder i bakkerne har man ryddet vegetationen på en kvadratmeter sydvendt skråning og sat en lille rød pæl. Det var meningen, at det skulle blive til solpladser for firbenene. Jeg er ikke sikker på, det virker..

Skrubtudseunge Efter en nat med rigeligt regn d. 22. juni 2020 myldrede det frem med små skrubtudser overalt ved den østlige ende af Femørevejen.

Der var så mange på stien og i græsset, at man ikke kunne undgå at træde på dem.

Pattedyr

Rådyrtoilet
Om vinteren ser man pludselig, hvor mange pattedyr, der færdes i området. Her har et rådyr stoppet op for at aflevere sine små, sorte kugler i sporsneen ved Holten.

Ud over sporene har jeg nogen få gange været heldig at se både rådyr, ræv, hare og et glimt af noget, der kunne være en odder eller mink.

Rovdyrkæbe? Jeg har en enkelt gang set et lille mårdyr pile over vejen, men ellers er det mest spor eller trafikdræbte dyr, man finder, når det gælder pattedyr.

Dette er en brud, vores mindste mårdyr. Den er så lille, at den kan forfølge musene i deres gange. Den kendes fra lækat på ensfarvet brun hale og bølget afgrænsning af det hvide på bugen. Den har åbenbart fået bidt hovedet af, så der har nok været en ræv på spil. For hunde skal jo altid være i snor i vores naturområder.

Birketræ fældet af bæver
Sidste år fik jeg et tip om, at nogen havde set spor efter bæver ved Bølling Sø.

Jeg begyndte at holde øje med træerne, når jeg færdedes nær vandet. D. 12. marts 2022 fandt jeg dette lille birketræ, som tydeligvis var fældet af en bæver. Træet var mørknet og gulnet, så det er formodentlig blevet fældet sidste år. Jeg fandt dog også en lille poppel med gnav, der så mere friske ud. Men det er jo svært at afgøre præcist.

Bævergnavet poppel  med 14 dages mellemrum Men 14 dage efter kunne jeg se, at der var gnavet meget mere af poppeltræet , som det ses på det sammensatte billede her.

Til venstre er stammen kun gnavet ca. 1/3 over. 14 dage efter er det nærmest 2/3. Hvorfor den ikke har gjort arbejdet færdigt, kan man kun gætte på. Det er ikke utænkeligt, at den er blevet forstyrret af lystfiskere, kanoseljlere - eller mig?

Fisk

Rådyrtoilet
D. 4/9 2018 lagde Anne Gro Thomsen, biolog for
Naturstyrelsen Søhøjlandet, et opslag på FaceBook med bl.a. ovenstående billede (tak for lån!) og skrev:

"De sidste par dage har Aarhus Universitet undersøgt fiskebestanden i Bølling Sø med garn, net og ruser. Der blev fanget Gedde, Aborre, Brasen, Skalle og Rudskalle."

Så ved vi, hvad de mange skarver og fiskehejrer lever af.

Rovdyrkæbe? Ved første blilk blev jeg mystificeret af disse drabelige rovdyrkæber i skovbunden. Selv om størrelsen passer med en ulv, ligner tænderne jo mere noget fra Jurassic Park (Velociraptor?). 5-kronen viser størrelsen.

Den lidt kedeligere sandhed er nok, at det er resterne af en gedde, som en odder, fiskeørn eller lystfisker har efterladt. Der er i tidens løb fanget mange store gedder i søen.

STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP