Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Links om området
- også et par "links" til papirmateriale

Om naturforhold

Naturstyrelsen
Aktiviteter, dyr og planter, året rundt, historie, praktisk, kort med seværdigheder. Grundige beskrivelser af adgangsforholdene:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/boelling-soe/

DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forening)
Kortfattet beskrivelse af søens historie med afvanding, udtørring,
genskabelse og fredning:
https://dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=133

Status (kvantitativ) over ynglefugle og trækgæster:
https://dofbasen.dk/lokalitetarter.php?loknr=663010&list=art

Naturbasen (tidl.: Fugle og Natur)
Artsliste: Dyr, planter og svampe: https://www.fugleognatur.dk/lokalitet.asp?mode=unik&ID=2637

Facebook-gruppen: "Naturen i Engesvang"
Indlæg og billeder med oplevelser i naturen, mest omkring søen:
https://www.facebook.com/groups/365550213839226/

Danarige: På sit meget omfattende site giver Rune Engelbrecht Larsen god plads til beskrivelsen af Bølling Sø med meget flotte billeder af landskaber, planter og dyr:
http://danarige.dk/boelling-soe/

Det samme gælder hans bog: Den danske naturs genkomst. Forlaget Dana, 2014

Om genslyngning af åen:

Naturstyrelsen:
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2016/jul/boelling-soe-kanal-forvandles-til-slynget-vandloeb/

Om afvanding af søen:

Lokalhistorisk arkiv, Engesvang
Meget detaljeret beskrivelse af landbrug, afvanding, uddybning, husdyrhold, økonomi omkring år 1900, nedskrevet 1967af Chr. Christiani.
http://www.engesvangarkiv.dk/boellingsoes-udtoerring/

Keld Hansen:
Kapitlet om Bølling Sø fra bogen "Folk og Fortællinger fra det tabte land" (Vælg Ikast-Brande kommune/Bølling Sø):
http://www.dettabteland.dk/midtjylland.htm

Generelt om området:

Bølling Sø og Stenholt Skov
Bog (antologi) udgivet af Forlaget Boelund, 2008.
Den mest grundige og omfattende samling af artikler om områdets historie, natur og kultur.

Websitet Bølling-sø.dk
Oprettet af Allan Jensen 26 marts 2004, sidst opdateret juli 2016. Omfattende oplysninger og historiske fotos fra før og under genetableringen af søen.
http://www.boelling-soe.dk/default.asp

STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP