Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Masterne fjernes

Højspændingsmasterne i landskabet
Ned gennem Midtjylland går en højspændingsforbindelse, som man naturligt nok lagde, hvor man mente, at den generede mindst. I dette tilfælde gennem det forladte tørvegravningsområde i Engesvang.
Højspændingsmaster
Da man så planlagde at etablere en stor sø, var man nødt til at løfte masterne op på nogle kunstige øer, hvor forbindelsen gik over søen.

Klik på billeder for at se fuld størrelse

Højspændingsmasterne i landskabet
Masterne og trådene pasede ikke særlig godt ind i planerne om at gøre søen til en rekreativ perle for egnens befolkning. Så der blev heldigvis bevilget penge til at lægge højspændingen i kabler under søen.
Højspændingsmaster
I april 2014, 10 år efter søens etablering, gik man i gang med at skyde de tykke kabler under søen. Her står maskinerne og kabelrullerne klar på Engesvang-siden.
Modtagelses-statioen for  kablerne
Ved Fastrup Dal på østsiden af søen bliver søkablerne forbundet med underjordiske landkabler.
Højspændingsmaster
De eneste spor på stedet er nu disse 4 brønde til servicering af installationerne. På bakken i baggrunden ses resterne af en "fældet" mast.
Højspændingsmasterne uden ledninger
Derefter kunne man pille ledningene ned fra højspændingsmasterne. Her ses de fire kunstige øer, som masterne står på.
Højspændingsmaster
I marts 2015 kunne man begynde at nedtage masterne. Her er de nederste arme fjernet, mens toppen står tilbage.

Højspændingsmasterne i landskabet
Ved Engesvang blev der etableret en interimistisk havn, hvorfra man kunne sejle ud til masterne med en stålpram og fragte mandskab, værktøj og materialer frem og tilbage.

Det svære er, at man skal hejse toppen ned med en kran, der er fastgjort i toppen. Til højre står fire mand øverst oppe og hejser ståldragere ned i prammen. Klik på billedet for at se fuld størrelse

Højspændingsmaster
Masterne adskilles
Også på landsiden bliver de nærmeste master pillet ned og adskilt.
De sidste rester
Jorden er dækket af store stålplader, hvor de tunge maskiner skal køre. Allerede året efter var de fleste spor ved at være slettet.
STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP