Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Plantelivet ved åen

Planterne

Planterne er ikke min stærkeste side, især ikke når det kommer til de "tynde, grønne" som græsser, star og vandplanter. Så her kommer ikke nogen komplet floraliste.

Jeg nøjes med at vise et udvalg af de mere iøjnefaldende og fotogene arter.

Det første, man bemærker er, at den tidligere nøgne, bare sandvej i løbet af to år er ved at gro godt til.

Pionerplanterne der spirer i det bare sand er især græsset Blåtop, Sandstar, lyngbuske og små Birk og Røn.

Til højre er der små, grønne duske af Blåtop på vej op 3. august 2018.

Klik på billedet for at se fuld størrelse

Blåtop
BlåtopFørst når den blomstrer i august, svarer Blåtop til sit navn. BlåtopSå er de blevet over 1 meter høje midt på sandvejen.
BlåtopNogle steder er det kun rytterne, der holder en sti åben. BlåtopPå dette tidspunkt - sidst i oktober - burde den hedde gultop.
BlåtopHer danner en anden græs tuer, som gør det svært at færdes. BlåtopBuske af Hedelyng skyder op gennem sandet på vejen.
BlåtopDer står i forvejen gamle rønnetræer flere steder langs stien. BlåtopEt nyt lille rønnetræ er blevet bidt tilbage et par gange.
BlåtopPå kanten af sumpen kan man træffe den fine Kattehale. BlåtopUnder den lange tørke i 2018 myldrede det frem med en ny art i den næsten udtørrede sump.
BlåtopHer et enkelt eksemplar, hvor man bedre kan se plantens facon. BlåtopDe myldrede frem overalt mellem siv og andre planter. Når den får gule blomster (her i august 2019), er den lettere at bestemme.
BlåtopDen hedder Nikkende Brøndsel. Bladene er faktisk også ret karakteristiske. BlåtopEnkelte steder kan man finde Tiggerranunkel. Her fra maj 2018 tæt ved broen. Blomsterne ser tit lidt mislykkede ud.
Blåtop

Ude i det srømmende vand gror flere steder Enkelt Pindsvineknop.

Enkelt Pindsvineknop

Blomsterne besøges ivrigt af svirrefluer.
BlåtopDe grene og småtræer, der var smidt i vandløbet fra starten, giver læ for strømmen, hvor slam og partikler kan aflejres og blive til voksesteder for vandplanter. Her har Smalbladet Dunhammer fået fat. BlåtopDe vokser også langs bredderne og ude i strømmen på brede, lavvandede strækninger. De stabiliserer bunden og giver andre vandplanter mulighed for at etablere sig. Det er en forudsætning for at der kan komme smådyr og fisk.
STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP