Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Fugle, pattedyr, krybdyr og padder v. åen

Disse store og iøjenfaldende dyr slår jeg her sammen, fordi de ikke vil komme til at fylde så meget.

Fulgene vil jeg afholde mig fra at lave lister og billedkataloger over, fordi andre gør det så meget bedre på DOF-basen og på Fugle & Natur. Kun når jeg tilfældigt oplever noget specielt, vil jeg fortælle om det.

Pattedyrene kommer heller ikke til at fylde meget. Dels er der ret få arter, og de fleste ser man næsten aldrig. til gengæld er der gode muligheder for at finde dyrespor.

De få arter af krybdyr og padder vil jeg dække, når jeg får lejlighed til det.

Her er en hugorm til en start. Den ser ud som om den lige har slugt et bytte. Måske er det derfor, den ikke nåede at komme væk, da jeg kom gående. Jeg var lige ved at træde på den.

Hugorm

Rådyr
Når man færdes langsomt og stille, kan man være heldig at se et dyr, før det opdage en. Når man står helt stille, kan mange pattedyr ikke se, hvor man er. Dette rådyr kunne høre noget, men ikke rigtigt få øje på det.

Spidsmus
Når man finder en død mus på vejen, er det næsten altid en spidsmus. Ugler og ræve kan fange dem, men når de opdager, hvor dårligt de smager, lader de dem ligge. Kun slørugler æder spidsmus.

Grævlingespor
Spor efter grævling. Sporene fra de 4 runde tåpuder danner en jævn bue. De meget lange kløer laver dybe spor i sandet langt foran tåpuderne.

Odderspor
Her har en odder været oppe på den sandede brink ved åen. Der er mærker efter 5 runde tåpuder og ingen tydelige spor af kløer.

Grågæs
Der er af og til grågæs i det sumpede område langs åen. De plejer at være meget sky, men disse to var mindre nervøse end sædvanligt.

Ellers ses gæssene mest i Bølling Sø, hvor de især yngler og overnatter på de mange småøer i sydøst-enden. I træktiden kan der være mange hundrede. I en isvinter, hvor søen fryser til, drager de mod åbent vand ved større søer eller ved kysten.

Spidsmus
En vinterdag traf jeg et par rørspurve, som ikke var så sky. Måske fordi de var vintergæster fra nord. De havde travlt med at æde frø fra de mange tuer af Blåtop, på sandvejen langs den gamle kanal.

Grågæs
De snere år er der ofte hørt og set traner i engene omkring denne del af Skygge Å. Her er det tydeligvis en tranefamilie med en voksen forrest og bagest og de to ungfugle i midten. Så er der styr på tingene.

Spidsmus
De har sikkert fundet et egnet ynglested i de store eng- og mose-områder, hvor der ikke ret tit kommer mennesker. Her har jeg været ualmindelig heldig at komme ret tæt på til et foto.

STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP